Anatomia człowieka
Anatomia Człowieka, Szkielet - Zdjęcia, Schematy i Tablice Anatomiczne

Anatomia Człowieka

Anatomia człowieka jest to nauka o budowie organizmu ludzkiego. Anatomia to jedna z najstarszych dyscyplin biologicznych.

Na stronie znajdują się szczegółowe schematy anatomiczne szkieletu i mózgowia człowieka, z opisami po polsku i łacinie.

O anatomii...

O anatomii człowieka...

przekrój czaszki człowieka

Układy narządów człowieka...

tablice anatomiczne